Το Advanced είναι ένα πρόγραμμα για προχωρημένους στον τρόπο έρευνας, σκέψης και κατασκευής. Στο στάδιο αυτό ο μαθητής επιλέγει τη θεματική που θα δουλέψει και ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία με την επίβλεψη και την καθοδήγηση των εισηγητών.

 

Επιλογή Θεματικής | Έρευνα | Γραπτή Ανάλυση | Εφαρμογή | Οργάνωση Ατομικής Έκθεσης

Eισηγητές | Π.Νικολοπούλου, Γ. Σιώτης

διάρκεια Advanced 

Τετάρτη | 17.00-19.00

7 Οκτωβρίου - 29 Σεπτεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες,

παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 Krama

Έβρου 9, Αθήνα,11528 | Τ.: +30 6939080989, 6972840825 | E: info@kramainstitute.com

© 2021 Krama. All rights reserved.