ΒΑΣΙΚΟ

Τρίτη-Πέμπτη | 17.00-21,00

Διάρκεια | 15/09/20-27/05/21

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

 

Τετάρτη  | 19.00 - 21.00

Διάρκεια | 07/10/20-29/09/21

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Δευτέρα | 17.00-21.00

Έναρξη | 05/10/20