top of page

Πολιτική Απορρήτου

 

Το Krama με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή, καθώς και του γονέα/άλλου που δηλώνεται στην Αίτηση εγγραφής, εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού με αριθ. 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Krama γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας της και συνεπάγεται την απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων αυτών, όπως των σπουδαστών, των γονέων/άλλων και των συνυπόχρεων πληρωτών για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναλύονται παρακάτω.

Το Krama τηρεί τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας, εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προβλεπόμενων από τον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων και λαμβάνει συγχρόνως τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών από κινδύνους όπως, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση αυτών. Επίσης λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, νομική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον του Krama, η εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αφορά την παροχή των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών, η συγκατάθεση των υποκειμένων όπως των σπουδαστών, συνυπόχρεων πληρωτών κά, καθώς και η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του Krama όπως φορολογικών, λογιστικών κοκ ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπούμενο σκοπό επεξεργασίας.

 

Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγονται

Το Krama συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζομένων αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαστικής ζωής και σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο σπουδαστή, γονέων, ημερομηνία/τόπο γέννησης σπουδαστή, Τμήμα και βαθμίδα σπουδών που επιλέγει ο σπουδαστής).

 2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail).

 3. Στοιχεία γονέα ή άλλου, ο οποίος δηλώνεται ως αρμόδιος για την επικοινωνία μαζί του (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχέση με το σπουδαστή κοκ).

 4. Γραμματικές γνώσεις (Απολυτήριο), επιλογή προγράμματος και έτους σπουδών.

 5. Στοιχεία συνυπόχρεου προσώπου προς πληρωμή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και η σχέση του με τον σπουδαστή.

 6. Μαθησιακές δυσκολίες και δεδομένα υγείας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.

 7. Φωτογραφίες και βίντεο από τη σπουδαστική ζωή, τη φοίτηση, δράσεις (όπως εικαστικές), συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκθέσεις των σπουδαστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των σπουδαστών για τη δημοσίευση των φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπό του Krama ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, όπως facebook, instagram και στο youtube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις της, για λόγους προβολής της και ενημέρωσης ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της.

 8. Δεδομένα υγείας, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή ιατρικά δικαιολογητικά ή χορηγούνται από το σπουδαστή, όπως κατά τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω ασθενείας.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του σπουδαστή, ο οποίος τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί το Krama.

Στην κεντρική βάση των τηρούμενων στοιχείων δύνανται να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση οι αρμόδιοι το Krama.

Επισημαίνεται η υποχρέωση του σπουδαστή να ενημερώνει άμεσα το Krama για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επικοινωνώντας μαζί μας ή στέλνοντας email στη διεύθυνση info@kramainstitute.com για την ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου του κάθε σπουδαστή.

 

Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους το Krama προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή και των γονέων/άλλων σχετίζονται αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Krama, βάσει των Καταστατικών σκοπών της και του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

 1. Η ενημέρωση, εγγραφή των ενδιαφερόμενων σπουδαστών και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών, των γονέων/άλλων και του Krama.

 2. Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.

 3. Η διαβίβαση δεδομένων σπουδαστών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στις εποπτεύουσες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.

 4. Η έκδοση εντύπων, αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών φωτογραφικών λευκωμάτων, περιοδικών, αναφορικά με δραστηριότητες και επιτυχίες ή και επιδόσεις – βραβεύσεις των σπουδαστών στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής, κατόπιν συγκατάθεσής τους.

 5. Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού στον επίσημο ιστότοπο του Krama, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως facebook, instagram, youtube, κατόπιν συγκατάθεσής τους.

 6. Η απαραίτητη επικοινωνία με τους σπουδαστές και τους γονείς/άλλους μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.

 7. Η επικοινωνία με τους σπουδαστές ή/και τους γονείς/άλλους για την αποστολή ενημερωτικού newsletter, προσκλήσεων, ενημερώσεων για εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης, ειδικά προγράμματα κ.ο.κ. κατόπιν συγκατάθεσής τους.

 8. Το Krama συλλέγει ακόμη και επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), από όσους εγγράφονται στο newsletter ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις του. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για την πληροφόρηση σχετικά με νέες δράσεις και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της τήρησης των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται στο Krama για επιβεβαίωση ή τροποποίηση των στοιχείων τους, καθώς και να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

 

Διάρκεια τήρησης δεδομένων

Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα παρεχόμενα από το σπουδαστή προσωπικά δεδομένα ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη διάρκεια σπουδών στο Krama. Επίσης τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών μετά την αποφοίτησή τους, όπως για λόγους έκδοσης αντιγράφων πτυχίων, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, πιστοποιητικών, ή για τη συμμόρφωση του Krama με οικείες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ή για ερευνητικούς σκοπούς, κοκ.

Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί από το Krama, ως Υπεύθυνο της επεξεργασίας, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου επιδιωκόμενου νομίμου σκοπού επεξεργασίας.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Το Krama δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών ή κατά περίπτωση και γονέων/άλλων σε συνδεδεμένα προς αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς.

Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Krama δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 2. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Krama στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους.

 3. Η διαβίβαση απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Krama.

 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Krama, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, ή τρίτος υπό τις εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 6. Η διαβίβαση γίνεται προς Δημόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Το Krama σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων λαμβάνοντας μέριμνα για τη νόμιμη ικανοποίησή τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης.

 • Δικαίωμα διόρθωσης.

 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθης).

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Ως προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης του Krama επί των ανωτέρω αιτημάτων ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματός εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε θα αιτιολογηθεί εγγράφως η σχετική απόφαση.

Το Krama έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), προς τον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων, την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς ως ακολούθως:

κ. Π. Νικολοπούλου
Τηλέφωνο: (+30) 6972840825
email: info@kramainstitute.com
Ιστοσελίδα: www.kramainstitute.com/
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Έβρου 9, Αθήνα,11528

Αρμόδια Αρχή για την προσφυγή σε περίπτωση που ο σπουδαστής θεωρεί ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων ορίζεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Επίσημος ιστότοπος: www.dpa.gr
Tαχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες πλοήγησης και που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του υπολογιστή σου κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Τα pixel tags είναι γραφικά με πολύ μικρές διαστάσεις που φορτώνονται όταν επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας.

Στο Krama χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές, ώστε να παρέχουμε βελτιωμένη εμπειρία στους χρήστες μας και καλύτερες υπηρεσίες. Η επικαιροποίηση κανονισμών και νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση cookies και συναφών μηχανισμών είναι μία προσπάθεια σε εξέλιξη, τόσο σε Ελληνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τους λόγους αυτούς, νιώθουμε την ανάγκη να σε ενημερώσουμε με σαφήνεια και διαφάνεια για την πολιτική που ακολουθούμε.

Είδη cookies που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας:

 • Cookies Επιδόσεων:
  Συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, π.χ. ποιες είναι οι σελίδες που επισκέπτεστε πιο συχνά, πότε και πού εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων κτλ. Πρόκειται δηλαδή για συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη και προορίζονται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

 • Cookies Λειτουργικότητας:
  Μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις επιλογές σας, π.χ. όνομα χρήστη, περιοχή κ.λπ., προκειμένου να σας προσφέρονται βελτιστοποιημένες λειτουργίες. Πρόκειται και πάλι για πληροφορίες που δε συνδέονται με παρακολούθηση της δραστηριότητας του επισκέπτη σε άλλους ιστότοπους.

 • Cookies Στόχευσης:
  Εξυπηρετούν την παρουσίαση περιεχομένου που συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Σχετίζονται με την προβολή ή τον περιορισμό προβολής στοχευμένης διαφήμισης και προσφορών, καθώς και με μετρήσεις αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών.

 • Cookies τρίτων μερών:
  Εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων το Krama μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση των επισκέψεων στον Ιστότοπο.

Τι επιλογές έχω;

Έχεις τρεις επιλογές. Μπορείς είτε να προχωρήσεις με αποδοχή όλων των cookies και λοιπών μηχανισμών («Συμφωνώ»/«Αποδοχή όλων»), πράγμα που θα σου επιτρέψει να έχεις πρόσβαση σε όλες τις λειτουργικότητες που έχουμε δημιουργήσει για εσένα. Είτε να αρνηθείς οποιοδήποτε μη αναγκαίο cookie («Δε συμφωνώ») ή να προχωρήσεις με προσαρμογή των επιλογών σου για τα cookies («Προσαρμογή» → «Αποθήκευση επιλογών»). Οι τελευταίες δύο περιπτώσεις ενδέχεται να μειώσουν την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας.

Τα Αναγκαία τοποθετούνται με την είσοδό σου στην ιστοσελίδα μας. Καθώς είναι εντελώς απαραίτητα είτε από τεχνικής άποψης, είτε για να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες που επιλέγεις, η νομοθεσία μας επιτρέπει να τα τοποθετούμε χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή συγκατάθεση από εσένα. Επιλέγοντας το κουμπί «Δε συμφωνώ», που θα βρεις στην αρχική βασική ενημέρωση που σου παρέχουμε, συνεχίζεις την πλοήγησή σου μόνο με τα Αναγκαία. Θα θυμόμαστε την επιλογή σου αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείς από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σε ρωτήσουμε ξανά. Δυστυχώς, εάν δεν επιθυμείς καθόλου την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να μη χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας και να διαγράψεις χειροκίνητα από το φυλλομετρητή σου τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Τα Προτίμησης, Επίδοσης και Στόχευσης τοποθετούνται εφόσον επιλέξεις το κουμπί «Συμφωνώ» που θα βρεις δίπλα από την αρχική βασική ενημέρωση που σου παρέχουμε ή το κουμπί «Αποδοχή όλων» που θα βρεις κάτω από την αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner). Θα θυμόμαστε την επιλογή σου αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείς από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σε ρωτήσουμε ξανά.

Επιλέγοντας το κουμπί «Προσαρμογή» που θα βρεις δίπλα από την αρχική βασική ενημέρωση που σου παρέχουμε, οδηγείσαι στην αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner). Εκεί, επιλέγοντας «Αποθήκευση επιλογών», πραγματοποιείται τοποθέτηση οποιασδήποτε από τις κατηγορίες «Προτίμησης», «Επίδοσης», «Στόχευσης» έχεις προηγουμένως επιλέξει, τικάροντας το σχετικό κουτάκι και θα θυμόμαστε την επιλογή σου αυτή για ένα έτος. Εάν δεν έχεις τικάρει κανένα κουτάκι και πατήσεις «Αποθήκευση επιλογών», τότε θα αποθηκευτούν μόνο τα Αναγκαία, δηλαδή αυτό θα λειτουργήσει σαν να είχες πατήσει «Δε συμφωνώ» στην αρχική βασική ενημέρωση που σου παρέχουμε. Θα θυμόμαστε την επιλογή σου αυτή για ένα έτος και όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείς από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σε ρωτήσουμε ξανά.

Έλεγχος μέσω browser – Αφαίρεση cookies

Μπορείς να ελέγχεις και να διαχειρίζεσαι τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείς. Ανάμεσα στις επιλογές που έχεις (αναλόγως του φυλλομετρητή) είναι για παράδειγμα η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση τοποθέτησής τους.

Αντίστοιχα, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σου, μπορείς να αναστρέψεις τυχόν αποδοχή τοποθέτησης cookies και συναφών μηχανισμών από το Krama, διαγράφοντας τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία.

Για να διαχειριστείς και να απενεργοποιήσεις τα cookies, μπορείς να ακολουθήσεις τις σχετικές οδηγίες ανά φυλλομετρητή:

bottom of page