top of page

Krama students’ exhibition at Ilias Lalaounis Jewelry Museum!


Participants: Eleni Athanasopoulou, Xenia Deimezi, Victoria Ioannidou, Anastasia Karantrantou, Maria Koutmani, Toni Papadimitriou, Katerina Roumelioti, Stefania Sioufa,Chrisini Chatzioanoglou Opening wednesday June 15th, 17.00 Exhibition : June 15th-23rd 2016 Jewelry on the poster: Stefania Sioufa/ poster artwork by Chrisini Chatzioanoglou https://www.facebook.com/events/635217646

633482/


Featured Posts
Recent Posts