krama presents students' work

Xenia Deimezi, Niki Giannopoulou, Victoria Ioannidou, Theoni Papademetriou, Katerina Roumelioti, Stefania Sioufa